Monitor strat wody

SmartFlow to narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, które zbiera dane z czujników rozmieszczonych na obszarze miasta. Dane te następnie są analizowane i przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane są na mapie miasta w postaci alarmu. Zastosowanie SmartFlow powoduje, że awarie trwają krócej i generują mniejsze straty.

poznaj smartflow

01rozwiązanie

SmartFlow pomaga w wizualizacji stref wodociągowych na mapie miasta, zbiera dane dotyczące przepływu wody i zgodnie z określonymi normami parametrów automatycznie analizuje je, i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości na mapie miasta wyświetlany jest alarm. Dzięki danym historycznym i wykresom parametrów diagnosta może zweryfikować zasadność alarmu i zbadać przyczynę jego wystąpienia.

zapytaj o demo

ekologia

Przeciwdziałanie suszy hydrologicznej

efektywność

Szybsza reakcja na awarię

Ekonomiczność

Minimalizowanie strat

02Jak to działa?

Zbieranie danych
z czujników
Przetwarzanie
i analiza
Wizualizacja
i diagnostyka
Alarm
odtwórz

03Korzyści

72 h zamiast 180 dni szybsza reakcja na nieprawidłowości

W chwili obecnej wykrywanie nieprawidłowości działania sieci wodociągowej zajmuje nawet 180 dni. Poprzez automatyczną analizę danych i alarmowanie dyspozytora w czasie rzeczywistym inteligentne narzędzie SmartFlow może pomóc przedsiębiorstwu wodociągowemu wykryć tzw. ukryte wycieki w ciągu 72 godzin i szybciej zareagować na zaistniałe zdarzenie.

Inteligentne i ekologiczne zarządzanie
zasobami wodnymi

Czy wiesz, że w ciągu ostatnich 14 lat koszty zużycia wody w Polsce wzrosły o 145%? W wyniku zmieniającego się środowiska zasoby wodne maleją i stają się co raz droższe, a państwa zaczynają prowadzić politykę pro-ekologiczną. SmartFlow dzięki zmniejszeniu strat pozwala przeciwdziałać suszy hydrologicznej.

Lepsze zarządzanie siecią wodociągową

Indywidualnie dostosowanie do lokalnych warunków pomaga lepiej monitorować stan sieci wodociągowej. Wizualizacja nieprawidłowości na mapie miasta stanowi istotny element w zwiększeniu kontroli nad stanem sieci i ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Przechowywanie danych aktualnych i historycznych pozwala na lepsze zarządzanie sieci w obszarze inwestycji i modernizacji.

Realne zmniejszenie
strat wody

Odczyt przepływomierzy w czasie rzeczywistym i automatyczna analiza kilku parametrów sieci pomaga szybciej reagować na nieprawidłowości, dzięki czemu mogą one być naprawione natychmiast, a przedsiębiorstwo wodociągowe minimalizuje straty wody.

Łatwiejsza i szybsza
analiza danych

Analiza danych pochodzących z sieci była żmudnym i długotrwałym procesem. SmartFlow analizuje te dane automatycznie w czasie rzeczywistym. Porównanie kilku paramentów i wizualizacja wyników w jednym narzędziu pomagają zdiagnozować stan sieci wodociągowej i uskutecznić pracę diagnostów.

Indywidualne dopasowanie

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa SmartFlow może analizować ciśnienie, stan licznika zgodnie z kierunkiem przepływu, stan licznika przeciwnie do kierunku przepływu, natężenie przepływu zgodnie z kierunkiem przepływu, natężenie przepływu przeciwnie do kierunku przepływu, prędkość przepływu zgodnie z kierunkiem przepływu, prędkość przepływu przeciwnie do kierunku przepływu, temperatura, napięcie na baterii, jakość wody, szczegółowa praca przepompowni, hydroforni i innych istotnych punktów infrastruktury.

04Case studies

Wdrożenie SmartFlow w MPWiK Wrocław

500 MLN

ilość litrów
zaoszczędzonej wody

* dane w skali rocznej

9%

ograniczenie strat
wody

72h

maksymalny czas
lokalizowania
i usuwania awarii

80%

powierzchnia miasta
wrocław objęta
systemem

opis

Wspólnie z MPWiK we Wrocławiu i firmą Microsoft opracowaliśmy rozwiązanie, które może pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym zarządzać zasobami wodnymi w sposób bardziej ekologiczny, efektywny i ekonomiczny. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu to dostawca usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla aglomeracji wrocławskiej. Spółka znajduje się w piątce największych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Jest doskonałym przykładem harmonijnego łączenia wielowiekowej tradycji z dynamicznym rozwojem opartym na innowacji i wdrażaniu nowoczesnych technologii. MPWiK prowadzi bieżący monitoring śladu klimatycznego i realizuje projekty niwelujące wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Spółka, jako odpowiedzialny przedsiębiorca, szeroko współpracuje z uczelniami oraz międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie ochrony środowiska. Charakter działalności pozawala MPWiK wspierać najzdolniejszych absolwentów uczelni technicznych, przyrodniczych a także ekonomicznych w rozwoju ich kariery zawodowej. Spółka z powodzeniem realizuje również misję edukacyjną dzięki multimedialnemu Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS, które w całości poświęcone jest zagadnieniom związanym z wodą. MPWiK od wielu lat angażuje się również w dbanie o dziedzictwo kulturowe i architekturę przemysłową z myślą o lokalnej społeczności.

Przy współpracy z:

referencja

Aplikacja w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na monitorowanie parametrów sieci wodociągowej. System powiadomień i alertów wskazuje dyspozytorom strefy DMA oraz punkty pomiarowe, w których zostały wykryte anomalia. Daje to możliwość szybszej i precyzyjniejszej reakcji służb wodociągowych na pojawienie się potencjalnego wycieku czy nielegalnego poboru wody. TOMASZ KONIECZNY Dyrektor Centrum Nowych Technologii
MPWiK S.A. we Wrocławiu

wdrożenie w liczbach

 • Pokrywa 80% miasta Wrocław
 • 70 przepływomierzy
 • odczyt co 10 minut dla większości przepływomierzy
 • dane przesyłane są raz na dobę
 • 10 080odczytów na dobę
 • analiza 9 parametrów

05oferujemy kompleksową usługę

Organizujemy warsztaty, żeby poznać przedsiębiorstwo i jego potrzeby

Wsparcie techniczne i usługa gwarancyjna

Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa

 • Systemów informatycznych
 • Infrastruktury – opomiarowania i specyfiki
 • Procesów biznesowych i potrzeb przedsiębiorstwa

Opracowujemy ofertę na wdrożenie spersonalizowanego rozwiązania SmartFlow

 • Dostosowanie do zastałej infrastruktury i systemów informatycznych
 • Dostosowanie do potrzeb i procesów przedsiębiorstwa
 • Dostosowanie mierzonych wskaźników
 • Rekomendacje usprawnień

06o firmie

Future Processing to dynamicznie rozwijającą się firma IT, chętnie podejmującą ambitne wyzwania technologiczne.

Jesteśmy doświadczonym dostawcą usług związanych z tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Nasza firma została założona w 2000 r. przez Jarosława Czaję i obecnie zatrudnia ponad 900 osób. Dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom naszego zespołu, tworzymy wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania dla klientów prowadzących działalność w różnych sektorach rynku na całym świecie.

Naszą firmę wyróżnia pasja, z jaką tworzymy oprogramowanie na zamówienie. By w pełni zrealizować oczekiwania naszych klientów, wychodzimy poza proste określenie potrzeb. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, wiedzę techniczną i kreatywność, dzięki czemu nasi klienci otrzymują oprogramowanie odpowiadające ich wymaganiom.

Od kilku lat znajdujemy się w czołówce zestawienia Deloitte Technology Fast 50, wyróżniającego najdynamiczniej rozwijające się spółki technologiczne Europy Środkowej.

Dowiedz się więcej

07Dowiedz się więcej

Napisz do nas, żeby zobaczyć jak działa SmartFlow na żywo

Nasi eksperci chętnie porozmawiają o potrzebach Państwa firmy i odpowiednio dopasują SmartFlow do Waszego przedsiębiorstwa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: abi@future-processing.com.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu obsługi Twojego zapytania i dalszego kontaktu.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W każdej chwili możesz:
 1. żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 3. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
 4. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: abi@future-processing.com.
 5. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Materiały do pobrania

Pobierz jeden z poniższych plików

Pobierz ulotkę
Pobierz prezentację